Om projektledning inom samhällsutmaningar

Spetskompetens: Förändringsledning och Projektledning på individ, grupp och samhällsnivå.

Sofia har berört många socialtutsatta målgrupper och har idag bland specialistkompetens inom samverkan i övergripande samhällsutmaningar, integration, arbetsmarknad, psykosociala utmaningar samt organisationsutveckling.

Registrerad projektledare via International Project Management Association & har 20 yrkesår bakom sig som socionom och projektledare. Internationellt verksam i Sverige, Sydafrika & Danmark inom socialt arbete och samhällsutmaningar sedan dess.

Med ett driv och effektivt arbetssätt skapas resultatorienterade lösningar på utmaningar för individen, gruppen eller på det samhällsmässiga planet.

Med många års erfarenhet av samarbete och samverkan inom de kommunala verksamheterna, statliga institutioner, idéburen sektor arbetar Sofia strategiskt och lösningsfokuserat.

Som erfaren socionom utförs kvalitativt arbete & holistiskt samt dynamiskt förändringsarbete. Att ha med helhetsperspektivet, motiverande samtalsmetodik (MI) och arbeta utifrån ett medmänskligt perspektiv är en självklarhet. Värdegrund, moral och etik lyser igenom hela förloppet.

*Som socionom innefattar det sekretess i samtliga ärenden, uppdrag samt konsultationer.

Utlåtande från tidigare arbetsgivare

Ungdomssamordnare/verksamhetschef Kultur och Fritidsförvaltningen Simrishamns kommun 

”Sofia är en bra lyssnare och har ett starkt engagemang för att hjälpa andra hitta kreativa lösningar och strategier till olika sorts utmaningar. 

Jag kan varmt rekommendera Sofia som projektledare, projektutvecklare eller inom lednings- och stödfunktioner inom olika sorts strategiska uppdrag eller utvecklingsarbeten.”

Integrationsenheten Enhetschef Simrishamns kommun

”Sofia innehar en helikoptersyn, kan fort se människors styrkor & kompetenser vilket gör henne till en mycket kompetent person i projektledning & att leda samverkan. 

Med hög kapacitet & social kompetens känns det tryggt till att ha Sofia leda projekten inom social hållbarhet.

Hon finner snabbt strukturer & förslag på tillvägagångssätt. 

Som socionom med den arbetslivserfarenhet hon innehar får man också med sig metoder, teorier, processer & kunskap till projektet inom den specifika målgruppen. 

Sofia har också en stark förmåga att samverka, se möjligheter & har hög kompetens i bemötandet av den enskilde individen så som gruppen i helhet. 

Jag har endast mina varmaste rekommendationer!”

Enheten för ensamkommande Enhetschef Simrishamns kommun

”Sofia Är en ödmjuk och kompetent människa.”

SAPS – Woodstock Candice Barnard

Sergeant, Social Crime Prevention, Woodstock, Cape Town, South African Police Service

”For several years I co-worked with Sofia within the Woodstock district of SAPS in Cape Town where organised crime, drug abuse and violence is a community trauma every day.

Sofia is a humble, professional and dedicated person . We worked on an individual, group and community level within various change processes, community initiatives, projects, weekly meetings, events,  fundraising and fieldwork in high risk areas. Our common goal was social crime prevention and community development – to have our children and youth in safety, and together with the community, create solutions for a better community as a whole. Sofia brought great change to the Woodstock community on and it was an honour to work with her.  ”

Utbildning

Socionom examen (Köpenhamn)

Projektledning – International Project Management association

KBT Spelberoende – Karolinska institutet

Bygga Broar – intern utbildning i Simrishamns kommun

Barnkonventionen & barnkonsekvensanalys – intern (lokal barnombudsman) utbildning i Simrishamns kommun

Barn i Väntan Barn i Start (handledare/projektledning) – intern utbildning i Simrishamns kommun

Back to Beginnings – Tara Ropka Therapy

Back to Beginnings is a psychotherapeutic approach with a two year commitment. Back to Beginnings (tararokpa.org) hur sammanfattar jag detta….

Gestaltterapi – Social Högskolan Köpenhamn

Reiki I & II

Stresscoach

HSP coach

Mindfulness coach

Meditations coach

SVERIGE

Årsjö byskola

Mötesplats för Företagshälsa, organisationsutveckling och privat hälsa

http://www.byskolan.com

Socialt Förebyggande Centrum 

Verksamhetsutvecklare, Projektledare och handledning.

Målgrupp: Psykisk hälsa, Normbrytande beteende, organiserad kriminalitet, spelberoende – gambling & gaming, anhörigstöd, handledning, projektledning, verksamhetsutveckling.

Styrelseledamot i LAG styrelsen

Leader Sydöstra Skåne – Leader Sydöstra Skåne arbetar med lokalt ledd utveckling genom Leadermetoder med stöd från de europeiska struktur- och investeringsfonderna och beviljar projektmedel till föreningar, företag, organisationer och myndigheter. 

Simrishamns kommun (Kultur & Fritidsförvaltningen samt Socialförvaltningen)

Integrationssamordnare, projektledare & projektutvecklare

Ansvar: Uppstart av ny verksamhet ”Världens Hus”, som projektledare och projektutvecklare. Krishantering, flyktingmottagande, integrationsinsatser, arbetsmarknad, psykisk ohälsa, samverkan frivilliga organisationer. 

Simrishamns kommun – Kultur och Fritidsförvaltningen

Projektutvecklare – Integration

Fokus: Uppstart av projekt med fokus på ungdomar samt internationellt researcharbete.

Projekt: More Than One story 

Media Link: http://www.simrishamn.se/mtos

Nomineringar

The Shoprite Checkers Women of the Year award (Cape Town, South Africa)

The organizers for the Shoprite Checkers Women of the Year Award would like to take this opportunity to congratulate you on being nominated for this prestigious Award which honors outstanding, visionary women. Although you are not one of the finalists you are one of the whom we applaud for the inspirational role you play within your community and society as a whole. We applaud all you who nominated, but above all we applaud you, as one of the nominees as an exceptional woman, for your commitment and dedication to making this country a better place”.

James House (sydafrikansk organisation)

Ett tematiskt 12 veckors program för utsatta ungdomar med normbrytande beteende. Återintegrera i skolan.

Media link: https://www.youtube.com/watch?v=3RuIrR00KEo

Global Aktion 

http://www.globalaktion.dk

Projektledare/ Projektkoordinator 

Praktikplaceringar och handledare för skandinaviska studenter

Intern South Africa

VD Intern South Africa

Praktik och volontärförmedling i samverkan och samarbete bland annat med kommunala och statliga myndigheter, polis, utbildningscenter och lokala sydafrikanska organisationer. Nätverk +100 NGOs.

Swedish Society of South Africa

Ordförande och katalysatorn för uppstarten av Swedish Society of South Africa – uppmärksamma socialt hållbart arbete, skapa samverkan och nätverk

Media link: https://www.facebook.com/groups/214742441915047/

Favour SA 

Coordinator Community Development

Missbruk/organiserad kriminalitet/psyksik ohälsa/normbrytande beetende/arbetsmarkand

Samverkan: Statliga & kommunala, privata sektorn, lokala organisationer och trossamfund

Media Link: https://www.youtube.com/watch?v=hL4m8fI7RFo

Woodstock Improvement District

Community & Social Development Manager

Missbruk/Organiserad kriminalitet/psykisk ohälsa/normbrytande beteende/arbetsmarknad

Samverkan: Statliga & kommunala, privata sektorn, lokala organisationer och trossamfund

*Kapstaden, Woodstock – befolkning: 60 000

DANMARK

Hvidovre Kommun – Socialförvaltningen

Kontaktperson för ungdomar med extrema familjeförhållande

Köpenhamns kommun – Socialförvaltningen

Socialsekreterare – barn och familjeförvaltningen – Köpenhamn

Köpenhamns kommun 

Lundtofte gade stängd psykiatrisk avdelning för ungdomar 12-18 år Nörrebro/Köpenhamn

Ibis (Oxfam)

Fokus: Teamledare på organisationen Ibis och deras kampanjarbete – ”Make Poverty History” kampanjen (Köpenhamn, teamledare)

Processledning av 12 volontärer (18-30 år) i kampanj arbetet ”Make Poverty History) en rikstäckande och internationell kampanj att reducera fattigdom för FN-målen 2015.

Media Link: Kampanjen: http://www.makepovertyhistory.org/takeaction/ Ibis: http://oxfamibis.dk/om-ibis/

VÄGVALET ÄR VÅRAT ANSVAR

Citat

Framtiden beror på vad du gör idag

Mahatma Gandhi


Vi tar och bygger något tillsammans.

Email: sofia.sarstedt@gmail.com

Tel: 070 – 670 3552