Om projektledning inom samhällsutmaningar

Spetskompetens: Förändringsledning och Projektledning på individ, grupp och samhällsnivå.

Sofia har berört många socialtutsatta målgrupper och har idag bland specialistkompetens inom samverkan i övergripande samhällsutmaningar, integration, arbetsmarknad samt psykosociala utmaningar.

Registrerad projektledare via International Project Management Association & har 20 yrkesår bakom sig som socionom. Internationellt verksam i Sverige, Sydafrika & Danmark inom socialt arbete och samhällsutmaningar sedan dess.

Med ett driv och effektivt arbetssätt skapas resultatorienterade lösningar på utmaningar för individen, gruppen eller på det samhällsmässiga planet.

Med många års erfarenhet av samarbete och samverkan inom de kommunala verksamheterna, statliga institutioner, idéburen sektor och mentorskap arbetar Sofia strategiskt och lösningsfokuserat.

Som erfaren socionom utförs kvalitativt arbete & holistiskt samt dynamiskt förändringsarbete. Att ha med helhetsperspektivet, motiverande samtalsmetodik (MI) och arbeta utifrån ett medmänskligt perspektiv är en självklarhet. Värdegrund, moral och etik lyser igenom hela förloppet.

*Som socionom innefattar det sekretess i samtliga ärenden, uppdrag samt konsultationer.

VÄGVALET ÄR VÅRAT ANSVAR

Citat

Framtiden beror på vad du gör idag

Mahatma Gandhi


Vi tar och bygger något tillsammans.

Email: sofia.sarstedt@gmail.com

Tel: 070 – 670 3552