Uppdragsområden

Projektledning

I en föränderlig värld med stor tidsbrist krävs mer projektinriktat arbete. Med ett tydligt fastställt syfte dras projektplanen upp för att nå målet inom samhällsutmaningen eller det projekt som önskas genomföras på bakgrund av målgruppens behov. Resultat, effektivitet och strukturerat arbete med en exakt datum deadline som diskuteras vid konsultation. Nedan punkter är ett urval av olika uppdrag taget ur ett sammanhang eller om man väljer att få igångsatt ett projekt från uppstart till slutrapport.

 • Förstudier
 • Projektbeskrivningar
 • Grovplanering
 • Aktivitetsplaner
 • Projektplan
 • Projektledningsverktyg (baseras på projektets behov)
 • Kommunikationsplan (intern/extern)
 • Implementering
 • Monitorering/rapportering
 • Slutrapport

Projektinriktad handledning

För privatpersoner så som aktörer i samhället erbjuds nu målbaserat utvecklingsarbete med projektinriktad handledning som leder dig som kund till det mål som du önskar. Privat så som professionellt.

 • Målinriktade individuella samtal
 • Konsultation
 • Medarbetarsamtal
 • Handledning
 • Mentorskap
 • Ideellt arbete Danmark/Sydafrika
 • Praktik Danmark/Sydafrika

Verksamhetsutveckling/Förändringsledning

Vi lever i en tid då samhället sätter hård press på oss som aktörer i samhällsnätverket att prestera och förbättra. I utvecklingsarbetet krävs specifika kartläggningar för att analys och behov ska kunna identifieras och implementeras. Vi vill effektivisera våra arbetssätt för att täcka behoven. Utmaningen identifieras, analyseras och förslag om ändring samt implementering av denna. Interna så som externa utmaningar behandlas.

 • Specifika & skräddarsydda kartläggningar
 • Analys
 • Problembaserade identifierings behov
 • Implementeringsarbete
 • Kommunikationsplaner
 • Samverkan/samordningsplaner
 • Nätverkskoordinering

Metoder/Modeller/Strategier

För att leva upp till ett föränderligt samhälle med utmanande situationer krävs det att vi tänker nytt! Nya metoder, modeller och/eller strategier är i behov att ses över. Systemet behöver helt enkelt omprogrammeras för att vi ska kunna anpassa vårat arbetssätt inför det samhälle vi står inför.

 • Metoder
 • Modeller
 • Strategier

Förebyggande arbete & krishantering

Vi står nu i en situation där vi både är i behov av det förebyggande arbetet så som krishantering. Vi behöver se över våra värdegrunder, interna/externa policies & tillvägagångssätt. I arbetet med krishantering införs även förbättring i vårat förebyggande arbete. Kunde vi ha förebyggt den kris som vi nu står i? Detta går ofta hand i hand i ett allt mer pressat samhälle. Vi måste ofta arbetat parallellt  för att fortare arbeta fram hanteringen av vårat förebyggande arbete.

 • Förebyggande arbete
 • Polices
 • Krishantering

På bakgrund av problemställningen beräknas investering i tid och tillvägagångssätt.

Konsultation via möte eller telefon.

*Referenser vid behov