Styrelseuppdrag

Nuvarande styrelsearbete

Leader Sydöstra Skåne

innefattar kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad och arbetar med Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Regionalfonden och Socialfonden. För lokalt ledd utveckling genom leadermetoden inom Havs- och fiskerifonden bildas ett utökat leaderområde som innefattar kommunerna i LEADER Sydöstra Skåne samt kommunerna Bromölla, Kristianstad, Osby och Östra Göinge. Projektansökningar kan skickas in löpande och bedöms av styrelsen (LAG) på bakgrund av den lokala utvecklingsstrategin.

Vision: ”Ett inkluderande Sydöstra Skåne som präglas av hållbar tillväxt och tillgänglighet”

Inom lokalt ledd utveckling genom leadermetoden kan man få stöd från fyra olika EU- fonder:

Historik: https://www.leaderskane.se/om-leader/bakgrund/

Lokalt ledd utvecklingsstrategi http://www.leadersydostraskane.se/wp-content/uploads/sites/8/2016/03/171219_leader_sydostra_skane_lokal_utvecklingsstrategi.pdf

Översikt utvecklingsstrategin http://www.leadersydostraskane.se/wp-content/uploads/sites/8/2016/03/171219_oversikt_lokal_utvecklingsstrategi.pdf


Distriktsstyrelsen Skåne Akademikerförbundet SSR – ledamot

Akademikerförbundet SSR är ett fackligt yrkesförbund för samhällsvetare. Medlemmarna i förbundet är beteendevetare, ekonomer, personalvetare, socionomer och andra samhällsvetare. De är alla akademiker och arbetar i såväl offentlig som privat sektor. Många är också egenföretagare eller chefer. Majoriteten av medlemmarna är anställda i offentlig sektor, men förbundet växer mest i privat sektor. Hemsida: https://akademssr.se/


Tidigare styrelseuppdrag

Swedish Society of South Africa – ordförande

2011 bodde jag fortfarande i Sydafrika. Tillsammans med en annan svensk socionom samt en journalist skapade vi Swedish Society of South Africa.

Våran vision som samhällsengagerade var bland annat att bygga kulturella broar, informera om organisationer & ett ansvarsfullt givande. Det var också en styrka att samla så mycket kompetens som kunde möta sydafrikansk kompetens. Första mötet i Kapstaden blev jag demokratiskt invald som ordförande.

Jag sade upp mitt ordförandeskap i 2014 när jag åter flyttade hem till Sverige.

Idag är föreningen väldigt aktiv på Facebook med cirka 2400medlemmar. Här knyts kontaktar, synergier skapas & information delas.