Reflektionsblogg

Ett jämställt Skåne? Ja tack!

Klart vi ska stötta upp omkring budskapet & kunskapen av Skånes jämställdhets arbete & strategi!

Strategin är framtagen av Länsstyrelsen Skåne och Kommunförbundet Skåne tillsammans.

Läs mer här: https://ettjamstalltskane.nu/strategi/

Värdegrundsarbete P4 Malmöhus

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=7370300

Värdegrundsarbetet är en stor & viktig del i integrations arbetet. Hur ska man kunna förstå en ny kultur om man inte måste förhålla sig till den?

I 2017 projektanställdes en folkhälsovetare i Simrishamns kommun. Hon arbetade tillsammans med mig på Världens Hus. I hennes uppdrag ingick ansvaret att samordna projektet ”Bygga broar” ett projekt som enligt min mening har väldigt bra material till värdegrundsarbete!

Läs mer om Bygga broar på: http://byggabroar.nu/

Jämställdhet!

Så! Nu har min sida lanserats och jag har förstås funderat på vad jag tycker är viktiga grundläggande principer. För en månad sedan läste jag om att företag, organisationer, kommuner, föreningar, myndigheter och grupper i Skåne (ej privat personer) kunde ansluta sig till ”Ett jämställt Skåne” som är Skånes jämställdhetsstrategi. Genom att göra detta är jag som företagare en del av påverkansarbetet och det tycker jag är självklart! Som socionom och medmänniska utgår jag ifrån allas lika värde och då är jämställdhet en grundpelare för mig. Jämställdhet är ett aktivt val där vi alla bär ansvar.

Självklart!

Anslut ni också!

Genom att ansluta er sprider ni budskapet! Enkelt och smidigt – följ denna länk: https://ettjamstalltskane.nu/

// Sofia